Gi gave

Bli fast giver

Hundvåg menighet ønsker å være til stede i lokalmiljøet og skape trygge og gode miljøer med engasjerende aktiviteter og gode fellesskap for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker at kirka skal være et naturlig sted å komme til både når livet er kjekt og når det er mer utfordrende.

Menigheten får noe offentlig støtte til sine aktiviteter knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av andre aktiviteter. Vi har i dag lønnsansvar for blant annet egen barne- og ungdomsarbeider og deler av ungdomsdiakonstillingen i menigheten, som i dag utgjør kr. 330 000 pr. år.

Vi ønsker å invitere deg til å støtte arbeidet vårt!

Om du kan tenke deg å gi en gave som et engangsbeløp eller inngå en avtale om fast givertjeneste så er alt kjærkomne inntekter til menigheten. Fast givertjeneste er med på å sikre menigheten en forutsigbar økonomi. Du bestemmer selv beløp og hvor ofte det skal trekkes. Alle givere får skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner og inntil kr 25 000 pr. år (2022) dersom fødsels- og personnummer er registrert.

På forhånd takk for gaven!

Menighetsarbeid